Verandercommunicatie

Wat is Verandercommunicatie?

Bij organisatieveranderingen spelen vaak dezelfde vragen: Hoe krijgen we de mensen mee? Hoe kunnen we voortgang maken terwijl er nog zoveel onduidelijk is? Hoe zorgen we ervoor dat we iedereen betrokken houden? Allemaal 'hoe'-vragen waarop geen eenduidig antwoord bestaat. Met een doordachte aanpak voor interne communicatie en goede regie daarop kun je de beoogde verandering echter wel versterken en versnellen.

Aanpak

1. Analyse

In onze aanpak gaan we eerst aan de slag met een stakeholderanalyse. Wie zijn op welke manier betrokken bij de verandering? Welke impact heeft deze op hen? Wie zijn de beslissers, beïnvloeders of hebben anderszins een actieve rol? 

2. Scan

Vrijwel parallel aan de analyse maken we een scan van de status quo: hoe functioneert de interne communicatie nu, wat is effectief gebleken en wat niet, welke behoeften en doelen zijn relevant voor de verandering. 

3. Keuzes

Daarna maken we keuzes en doen we aanbevelingen voor o.a. een communicatiestrategie, timing, inzet van middelen en interventies, facilitering van degenen met een actieve communicatierol etc. 

4. Regie en uitvoering

We maken weliswaar een plan, maar dit is dynamisch, even veranderlijk als de verandering zelf. Verandercommunicatie vraagt om continue aanpassing, weging van belangen, herijken van keuzes en sensitief handelen. Dit betekent dat gedurende de verandering iemand regie houdt op alle communicatie en zorgdraagt voor adequate uitvoering.

Resultaat

Het resultaat is in elk geval een doordacht Plan van Aanpak dat gemaakt is met veranderkunding inzicht. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de klant kan Tiramisu eventueel ook regie & uitvoering uit handen nemen.