Positioneringstraject

"Wie niet kiest, wordt niet gekozen."

Positioneren is het fundament van een merk. Vanuit deze keuzes ga je verder bouwen.

Aanpak positioneren

Om te komen tot een scherpe positionering doorlopen we de onderstaande stappen.

1. Identiteit van de organisatie
In de eerste stap analyseren we de identiteit van de organisatie en/of productmerk. In een aantal workshops bespreken we onder andere; de historie van de organisatie, kerncompetenties, visie en missie, cultuur en organisatiewaarden. Indien deze gegevens al geformuleerd zijn kijken we of het nodig is deze scherper te formuleren.

2. Concurrenten & doelgroep
We analsyeren huidige en gewenste doelgroepen door een analyse op bestaand en aanwezig onderzoek aangevuld met nieuw onderzoek door kwalitatieve klant-interviews. In een workshop 'van klantinzicht naar klantgezicht' kruipen we in de huid van de [potentiële] klant om te beoordelen wat voor hen relevant is.

3. Positionering kiezen
Op basis van de input van de vorige stappen worden er keuzes gemaakt. We kiezen welke doelgroep we in de beeldvorming centraal stellen, welke merkwaarden we uitdragen, welke voordelen we benadrukken en met welke bewijsvoering. Als laatste vatten we dit samen in de merkessentie. Een inspirerend richtinggevende zin waarin de positionering is samengevat.

Resultaat van een positioneringstraject
Concreet levert het positioneringstraject een document op waarin alle gemaakte keuzes en afspraken zijn vastgelegd. Echter, het proces is minstens zo belangrijk als de uitkomst. Het succes van het merk wordt mede bepaalt door het draagvlak in de organisatie. Algemeen genomen worden de volgende resultaten behaald:

  • Keuzes en duidelijkheid
  • Een merk waar behoefte aan is
  • Een merk dat onderscheidend is

Deliverables
Een heldere merkpositionering uitgewerkt in een 'merkpaspoort'. Alle gemaakte keuzes en afspraken zijn vastgelegd in een handzaam document waarin de merkbelofte centraal staat, en de verbinding vormt tussen de identiteit, ambities en klantbehoeften. Inclusief richtinggevende merkwaarden waar de organisatie meteen mee aan de slag kan.