Persona's

“Dé klant bestaat niet”.

Wat zijn personas
Personas zijn fictieve personen die representatief zijn voor de drijfveren en het gedrag van een klant- of doelgroep. Hoewel verzonnen, is een persona gebaseerd op echte gegevens verkregen uit onderzoek.

Aanpak persona’s

1. Inventarisatie

Vaak is er enige vorm van marktanalyse aanwezig, zoals een klanttevredenheidsonderzoek of een marktanalyse. Veel van deze informatie is opgeslagen in het hoord van medewerkers, rapporten en systemen. In deze eerste stap verzamelen we wat we al weten.

2. Creatieve sessie

We brengen structuur aan in de geinventariseerde informatie en doen aanvullend onderzoek. Vervolgens gaan we in een creatieve werksessie de persona's formuleren. De eerste lijnen ontstaan nu.

3. Verhaallijnen per persona

In de tweede werksessie verfijnen we het verhaal per persona. We bundelen waar mogelijk en zorgen dat we op maximaal 5 klant typen uitkomen die representatief zijn voor een grote klantgroep.

Resultaat persona's

  • Breed gedragen definitie van de klant
  • De klant komt tot leven door een aansprekend verhaal
  • Toepassing diverse disciplines:

Toepassing persona's

  • De organisatie gebruikt de persona's om de communicatie op af te stemmen. Je weet nu waar de doelgroep zich bevindt. Een mediaprofiel [online en offline] is eenvoudig te maken.
  • De organisatie gebruikt de persona's om klantgericht handelen te vertalen naar de dagelijkse praktijk.
  • De organisatie gebruikt de persona's voor productontwikkeling specifiek voor een klantgroep. Dit is klantgericht ondernemen.

Deliverables
Drie tot maximaal vijf klanttypen uitgewerkt in woord en beeld. Inclusief een verhaallijn per type.