Opleidingsplan

Wat is een opleidingsplan?

Een opleidingsplan is zo groot of zo klein als het nodig is, maar is minimaal een duidelijke wegwijzer voor het ontwikkelen van medewerkers in uw organisatie. Kenmerkend voor de opleidingsplannen die wij maken, is dat wij het merkdenken als vertrekpunt nemen. Een goed opleidingsplan ondersteunt de verandering die nodig is om de merkbelofte te kunnen waarmaken. 

Aanpak

Wij zien het ontwikkelen en uitvoeren van opleidingsplannen als een cyclisch proces dat zich op verschillende niveaus in de organisatie manifesteert. Op organisatieniveau, op afdelings- of teamniveau en op individueel niveau is het een doorlopend proces van leren en verbeteren. 

1. Vaststellen noodzaak en doelen

Het proces om tot een goed opleidingsplan te komen, begint met analyse van de opleidingsnoodzaak: eerst vaststellen welke kennis & kunde nodig is om klanten en andere stakeholders de juiste merkbeleving te kunnen geven. Wat moeten medewerkers daarvoor kunnen, weten en welk gedrag moeten ze laten zien? Vervolgens, wat is de 'gap' tussen de huidige en de gewenste situatie? Dit levert een helder plaatje op van opleidingsdoelen, op verschillende organisatieniveaus en zonodig gedifferentieerd naar doelgroepen.

2. Ontwerp programma

In de tweede fase vertalen we dat door naar mogelijke leertrajecten en -activiteiten, desgewenst compleet met een planning van capaciteit, tijd en kosten.

3. Regie en uitvoering

Dan volgt een meestal lange periode van uitvoering waarop regie en coördinatie nodig is. Trainingen, workshops en alle andere mogelijke leerinterventies worden ontwikkeld en georganiseerd. Tussentijdse evaluaties, bijsturen van inhoud en facilitators, follow-up afspraken, toepassing in de praktijk, logistieke regelzaken; afhankelijk van de omvang, maar er is altijd programmamanagement nodig. 

4. Effectmeting

Hoe groot of klein een opleidingsplan ook is, na afloop èn tussentijds wil je weten of je op koers ligt. Worden de doelen gerealiseerd? Wordt het beoogde effect behaald? Gaan medewerkers werkelijk bijdragen aan het waarmaken van de merkbelofte? Is er in het werkgedrag van medewerkers verandering waarneembaar? Ervaren klanten verbetering? Met de output van effectmetingen heb je de input voor stap 1 in het proces in handen en kun je de cyclus op 'the next level' vervolgen. 

Resultaat

Het resultaat van een goed opleidingsplan is in elk geval een doordacht ontwikkelprogramma dat gemaakt is met veranderkunding inzicht. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de klant kan Tiramisu ook regie & uitvoering uit handen nemen.