Missie en visie

“Als je een schip wil bouwen, roep dan geen mannen bij elkaar om hout te verzamelen, het werk te verdelen en orders te geven. In plaats daarvan, leer ze verlangen naar de enorme eindeloze zee.” -  Antoine de Saint-Exupéry

In deze quote van Antoine zit de essentie van een sterke visie besloten. Een visie en een missie moeten inspireren en motiveren. Het geeft richting en sturing aan de organisatie en/of merk.

Aanpak
Aan de hand van het vierluik van Collin en Porras formuleren we een missie en visie. Deze visie omvat de vier elementen:

  1. Waarvoor een organisatie staat [kernwaarden en merkwaarden]
  2. Waarom een organisatie bestaat [hoger doel]
  3. Waar een organisatie heen gaat [gewaagd doel]
  4. Waarin een organisatie uitblinkt [kernkwaliteiten]

Workshops
Vanzelfsprekend opgehaald uit de organisatie en niet bedacht in de directiekamer. Dit betekent dat we op verschillende niveau's met verschillende mensen workshops houden. In deze workshops worden bovenstaande elementen opgehaald. Waarbij we een onderscheid maken tussen voorwaardelijke, aanwezige en wenselijke kwaliteiten.

Redactie team
Na de workshop[s] gaat een redactieteam zorgen voor een samenhangende formulering. Zij schrijven meerdere versies die resulteren in een definitieve versie. Het redactieteam bestaat vaak uit MT of directie-leden aangevuld met communicatie medewerker[s].

Deliverable
Een 'koerskaart' waarin de geformuleerde missie, visie en ambities uitgewerkt zijn in woord en beeld. De koerskaart geeft de richting aan waarmee de organisatie praktisch mee aan de slag kan.