Merkportfolio

In een merkportfoliotraject worden er goede beargumenteerde keuzes gemaakt over het hoofdmerk en mogelijk nieuwe merken, submerken of labels.

Aanpak merkportfolio

Om te komen tot een heldere en sterke merkportfolio doorlopen we de onderstaande stappen.

1. Merkportfolio analyse

Het hoofdmerk heeft een scherpe positionering. De merkwaarden zijn helder geformuleerd en vertaald naar de dagelijkse praktijk. Dit vormt het vertrekpunt voor het merkportfolio. Vervolgens wordt er een analyse gemaakt van een mogelijk portfolio. We analyseren de merkfuncties, de overlap en de onderscheidenheid van de diverse vormen van dienstverlening.

2. Interpretatie en creatie

Nu we een totaalbeeld hebben kijken we in de tweede fase kijken we vooruit. De strategie moet helder zijn. De richting waar de organisatie en/of het merk heen wil is een bepalende factor in de merkportfolio keuzes. We creëren meerdere scenario’s waarin we keuzes maken welke merken we moeten toevoegen en met welke merkfunctie.

3. Beslis en implementeer

De laatste fase kiezen we gezamenlijk het beste scenario. We analyseren de voor- en nadelen per scenario. Daarnaast benoemen we andere kritische factoren zoals beschikbaarheid van financiële middelen en interne barrières. Vervolgens moet er een transitieplan komen.

Resultaat van een merkportfolio traject
Concreet levert het traject een document op waarin alle gemaakte keuzes en afspraken zijn vastgelegd. Echter, het proces is minstens zo belangrijk als de uitkomst. Het succes van het [nieuwe] merk wordt mede bepaalt door het draagvlak in de organisatie.

Deliverables
Een keuzedocument waarin diverse merkportfolio scenario’s zijn besproken en waarin de| gemaakte keuzes zijn vastgelegd. Inclusief een vooruitblik met kritische succesfactoren naar de toekomst, wat is hier voor nodig om dit te realiseren. Of dat nu het toevoegen of afscheid nemen van [organisatie]merken is.