Leiderschapsontwikkeling

Wat is leiderschapsontwikkeling?

Om de merkbelofte te kunnen waarmaken is sterk leiderschap nodig. Een leiderschapstraject omvat alle activiteiten die nodig zijn om leidinggevenden in de organisatie te laten leren, experimenteren en verbeteren. Daarmee brengen we hen naar 'the next level'. 

Aanpak

1. Scan

We brengen eerst in beeld welke leiderschapskwaliteiten al aanwezig zijn en hoe goed deze ontwikkeld zijn. Daarbij maken we gebruik van bestaande instrumenten uit de eigen organisatie en een quick scan door Tiramisu consultants.   

2. Gewenste leiderschapsstijl

Vervolgens trekken we het merkdenken door naar leiderschap. Samen met de klant bepalen we welke leiderschapsstijlen passen bij het merk, welk leiderschapsgedrag nodig is om voorkeur te creëren en de organisatie en medewerkers naar het volgende niveau te brengen. 

3. Ontwerp ontwikkeltraject 

De volgende stap is het vaststellen van de gap tussen de gewenste en de huidige situatie. We ontwerpen een traject van passende leerinterventies voor groepen en/of individuele leidinggevenden. Een compleet plan met ontwikkelpaden, activiteiten, tijdpad en evaluatiemomenten. 

4. Uitvoering leerinterventies

Bij de uitvoering van het plan bieden we begeleiding en regie. Wanneer het nodig, beter of sneller is, zullen we specialisten bijschakelen.   

 

Resultaat

Wanneer het leiderschapstraject is afgerond, hebben de leiders in de organisatie hun gedrag op een bij het merk passende wijze verbeterd en versterkt. Daardoor zijn zij beter in staat om richting te geven, verandering op gang te brengen en het beste uit mensen te halen.