Innovatie

"Succes is geen toeval".

Dromen, denken, durven, doen

Met alleen 'op de winkel passen' red je het niet. Innoveren is lastig maar noodzakelijk om te overleven. Innovaties zijn nuttige vernieuwingen. Bij innoveren doe je wat niemand doet. Het gaat er niet alleen om dat je een goed idee hebt. Je moet het ook uitvoeren.

Aanpak innovatie proces

De uitdaging van innovatieprocessen zijn dat zij enerzijds structuur, middelen en begeleiding nodig hebben en anderzijds per definitie ongestructureerd verlopen. Innoveren is niet wachten op het goede idee, maar er ook hard aan werken. Hiervoor hanteren wij een 4 fasen traject:

1. Dromen

We maken het verschil tussen verbeteringen en innovaties. Vervolgens gaan we samen dromen over  markt-, proces- en product/dienst innovaties. Met creatieve denktechnieken is het resultaat van de 'droom-workshop' een lange lijst met wilde ideeen.

2. Denken

In deze fase maken we de eerste selectie. We gebruiken de 'denkhoeden' techniek van de Bono om ideeen te beoordelen en inschatting te maken van succes kans. Dit levert een kortere lijst met ideeen op. Het neveneffect is dat de deelnemers een nieuwe manier van argumenteren hebben geleerd.

Deze fase kan omvangrijk zijn. Vaak is er vooronderzoek nodig en wordt er een business case of een prototype ontwikkelt. 

3. Durven

Innoveren gaat ook over durven. Disruption. Uit de comfort zone komen. Wie durft een gewaagd idee te presenteren en lanceren. De organisatie en klanten mee te nemen in een nieuwe ontwikkeling. Te kiezen voor co-creatie met je klant samen. Er komt een eindverantwoordelijke, projectleider en projectteam die lef hebben.

4. Doen

Een innovatie is pas een innovatie als het idee ook uitgevoerd is en een nuttige vernieuwing is gebleken. Wij bewaken met de eindverantwoordelijke de voortgang en realisatie van het idee. En brengen waar nodig inspiratie en motivatie. Doen is ook doorzetten.

Deliverables

Wij leveren een 'schatkist van ideeen' op waarvan een aantal ideeen uitgewerkt zijn in actieplannen waaruit een innovatie ontstaat.