Positionering

Het succes van veel merken is geen toeval, maar het resultaat van onderzoek, analyse en scherpe keuzes over wat die merken willen zijn voor welke doelgroep: de positionering.

Kiezen met gevoel

De definitie van positioneren is het innemen van een breinpositie bij je doelgroep. Daar zijn wij het mee eens, mits deze wordt aangevuld met een hartpositie. Mensen maken meestal geen rationele keuzes, mensen kiezen [onbewust] op gevoel. Als er een emotie bij betrokken is dan brandt iets in ons geheugen en daar maken we gebruik van met positioneren. Bekijk de video maar eens over een blinde bedelaar, dan voel je het verschil.

Het fundament van een sterk merk

Wanneer je een sterk merk wilt bouwen dan start je altijd met de positionering. Op basis van grondige analyses en inzichten worden goed beargumenteerde keuzes gemaakt. Een scherpe positionering zorgt ervoor dat het merk duidelijk voor ogen heeft waarin zij zich onderscheidt en of dat relevant is voor de doelgroep. Is het nieuwe aanbod ontstaan vanuit een vraag uit de organisatie of uit de markt? Heeft het merk bestaanrecht? Voor wie?

Zolang je als merk geen keuzes maakt kan je geen voorkeur creëren bij klanten. En dat is nu net wat positioneren doet, een blijvende voorkeur creëren. Zodat de doelgroep jouw merk, product of organisatie kiest boven dat van een ander.

Bekijk wat wij voor je kunnen doen. Neem direct contact op